Menu
Praktyczne metody optymalizacji zapasów z zastosowaniem MS Excel
(2011-05-30)

Szkolenie adresowane jest do:

- kadry zarządzającej produkcją i dystrybucją wyrobów gotowych wyższego i średniego szczebla
- planistów zapasów, zakupów (surowców, komponentów, towarów, wyrobów)
- pracowników działów zaopatrzenia, zakupów, logistyki

Cel szkolenia:

- przygotowanie specjalistów potrafiących zastosować w praktyce metody klasyfikacji, prognozowania popytu, uzupełniania zapasów, planowania zakupów
- nabycie wiedzy i umiejętności optymalizacji procesów w obszarze zaopatrzenia, zakupów
- zdobycie umiejętności poprawy dostępności produktów przy optymalnym poziomie zapasów

Korzyści dla firmy:

- poprawa dostępności towarów i wyrobów gotowych
- zmniejszenie wartości oraz wielkości zapasów
- zwiększenie dostępnej powierzchni magazynowych
- poprawa trafności prognoz
- optymalizacja „port folio” produktów w przedsiębiorstwie

Program szkolenia:

1. Zarządzanie Zapasami w Łańcuchu Dostaw – istota, podstawowe zagadnienia.

2. Podstawowe pojęcia zarządzania zapasami.

3. Procesowe podejście do zarządzania zapasami.

4. Klasyfikacja zapasów:
- metoda Pareto – rożne kombinacje, praktyczne zastosowanie
- metoda XYZ, 123, CVA
- zastosowanie MS Excel w klasyfikacji asortymentów

5. Elementy kosztowe w zarządzaniu zapasami:
- klasyfikacja kosztów zarządzania zapasami
- praktyczne metody określania kosztów gromadzenia oraz utrzymywania zapasów

6. Elementy prognozowania sprzedaży:
- etapy procesu prognozowania
- zbieranie oraz metody obróbki danych wykorzystywanych do budowy prognozy
- zastosowanie metod statystycznych w procesie prognozowania (w tym budowanie modeli prognostycznych z zastosowaniem MS Excel)
- uwzględnianie w prognozowaniu czynników dodatkowych (marketing, promocje)
- praktyczne aspekty budowania procesu prognozowania w przedsiębiorstwie (Plan S&OP)
 zastosowanie CPFR w procesie prognozowania

7. Poziom Obsługi Klienta:
- relacje Trade-Off w łańcuchu dostaw
- ustalanie strategii łańcucha dostaw
- mierniki oraz sposoby określania poziomu obsługi klienta

8. Zapas Zabezpieczający:
- zmiennie wpływające na wielkość zapasu bezpieczeństwa oraz sposoby ich pomiaru
- praktyczne aspekty określenie zapasu bezpieczeństwa
- zastosowanie MS Excel w szacowaniu zapasów bezpieczeństwa

9. Modele systemów uzupełniania zapasów:
- zmiennie wpływające na wielkość zapasu bezpieczeństwa oraz sposoby ich pomiaru
- praktyczne sposoby określenia zapasu bezpieczeństwa
- klasyczne metody uzupełniania zapasu oparte na przeglądzie okresowym, zapasie minimalnym
- praktyczne aspekty określania zapasów minimalnych i maksymalnych (min-max)
- zarządzanie buforem w oparciu o Teorię Ograniczeń

10. Mierniki oceny zapasów:
- wskaźniki i mierniki oceniające skuteczność zarządzania zapasami (KPI)
- organizacja procesu raportowania w przedsiębiorstwie
- benchmarking wskaźników

11. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie zapasami oraz prognozowanie:
- dane niezbędne do rejestrowania w celu skutecznego raportowania zarządzania zapasami
- ocena funkcjonalności systemów informatycznych wspierających podejmowanie decyzji o uzupełnianiu zapasów oraz raportowanie
- porównanie systemów ERP vs dedykowane aplikacje wspierające zarządzanie zapasami (wady, zalety, różnice)
- przegląd narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie zapasami oraz prognozowanie

Metody szkoleniowe:

- wykłady
- ćwiczenia
- analiza przypadków
- symulacje obliczeniowe
- ćwiczenia grupowe z zastosowaniem burzy mózgów
- gra symulacyjna – uzupełnianie zapasów


Rozkład godzinowy: 16 godzin, czyli 2 dni

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 1390 zł (+23% VAT)

Miejsce: Szczyrk, Hotel Spa & Wellness, 30-31 maj 2011

Cena obejmuje:

- koszty organizacji szkolenia,
- materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia,
- przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta,
- imienne certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu,
- pełne wyżywienie
- koszt noclegu w pokoju 2-osobowym
- atrakcyjną niespodziankę


Kontakt:

PRESTIGE EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA
tel. (32) 738 51 90
fax. (32) 738 51 91    

szkolenia@eck-prestige.pl
lub
office@eck-prestige.pl

X